Van ontwerp tot oplevering ten behoeve van bouw- en verbouw en advisering in woningaanpassingen en levensloopbestendig wonen

Bouwkundig Ontwerp & Adviesbureau Hub Prevoo is sinds 1997 werkzaam in de particuliere woningbouw, woninguitbreidingen en utiliteitsbouw. Voorafgaand hieraan ben ik 20 jaar werkzaam geweest op een tweetal architectenbureaus. Hier heb ik gewerkt aan uiteenlopende projecten zoals woningen, appartementen, kantoren, winkels, winkelcentrum, vakantieparken, revalidatiecentrum en utiliteitsbouw.

Samen uw wensen realiseren

In de ontwerpfase wordt u nauw betrokken om uw ideeën c.q. voorstelling om te zetten in een visueel plaatje. Ter kennismaking is het eerste gesprek vrijblijvend om zodoende van elkaar te weten te komen of we  voor elkaar iets kunnen betekenen.  Tijdens dit gesprek zal  ook gesproken worden over uw ideeën en wensen (programma van eisen) en of de investering voor het plan rendabel is bij eventuele verkoop op termijn. Tevens of het plan moet voldoen aan de eisen van “levensloopbestendig wonen”.

Op uw verzoek volgt een tweede gesprek waarin dieper ingegaan wordt op uw ideeën en wensen of te wel het “Programma van eisen”.
Hieruit volgen voorlopige schetsen met eventuele aanpassingen, die omgezet worden in een meer voorlopig ontwerp. Zodra u het gevoel heeft van “dit is wat ik wil” wordt het voorlopig ontwerp definitief gemaakt voor aanvraag welstand indien dit van toepassing is.

Buiten het verkrijgen van de door mij aangevraagde benodigde omgevingsvergunningen heeft u de mogelijkheid  gebruik te maken van mijn ondersteuning om realisatie van het project mogelijk te maken. De ondersteuning “bouwbegeleiding” genaamd kan op verzoek van u voor een deel van het project of voor het gehele proces van de  uitvoering zijn.

Voorts adviseer ik sinds 1998 als bouwkundig/ergonomisch adviseur woningaanpassingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Zowel gemeenten als particulieren kunnen een beroep doen op mijn expertise. Hierbij wordt ingegaan op de beperkingen van de persoon en rekening houdend met de prognose gezocht naar noodzakelijke oplossingen.

Een gespecificeerde kostenberekening kan op verzoek van de opdrachtgever geleverd worden.